• Български
  • English

Резитби и фитосанитарни проблеми на декоративни дървесни видове

6 - 10 април 2020 г.

Лектори: доц. д-р ланд. арх. Светлана Анисимова; проф. д-р ланд. арх. Анелия Пенчева; Владимир Атанасов - сертифициран арборист, с лиценз European Tree Worker, издаден от European Arboricultural Council - EAC
Цена: за 1 курсист 400 лева
за група min 5 човека - 350 лева

Центърът за продължаващо обучение на Лесотехнически университет предлага на вашето внимание Специализирано обучение за използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, съгласно Закона за защита на растенията (Обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г.)

Целева група
Обучението е предназначено за професионални потребители и дистрибутори, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство" и включва темите, посочени в приложение №2 на Закона за защита на растенията.

Осигуреност на обучението
Обучението се води от високо квалифицирани преподаватели от Лесотехнически университет, и експерти от Българска агенция по безопасност на храните, Академия на МВР, както и специалисти от практиката.

www.arborist-bg.com
q