• Български
  • English

Контрол по състоянието на дърветата

Провежда се с цел да се предотврати падане или умиране на дървото.

Своевременното обследване на дърветата може да предотврати тяхното премахване или падане върху вашето жилище, автомобил и отнемане на човешки живот. / (Чрез своевременно обследване на дърветата, може да се избегне както наложителното им премахване, така и нанасянето на сериозни, дори необратими щети върху жилища, автомобили и човешки животи при инцидентно падане на дърво.)

Обследването и даването на реална оценка за задравословното състояние на дървото може да даде добре обучен и сертифициран арборист. Фитопатологичните признаци, които говорят за проблем с дървета в градска среда не са еднотипни с тези на дърветата в горскостопанските райони. В градска среда дървесните видове имат доста по-лоши условия за живот.

Професионалният арборист е сертифициран, подготвен и обучен точно и изцяло за грижата и контрола по дърветата, намиращи се в урбанизирани територии.

 

Премахване на опасни дървета с автокран удаление опасных деревьев с автокраном

www.arborist-bg.com
q