• Български
  • English

За нас

Ландшафт Строй ООД е сертифицирана фирма с дългогодишен опит в поддръжката и премахването на дървета в градска среда. Ние можем да се грижим за и да премахваме големи дървета, разположени на малко постранство с невъзможен достъп за механизация. Управителят на фирмата, инж. Владимир Атанасов, е лицензиран лесовъд и лицензиран арборист на световно и европейско ниво със завършен курс в Москва.

Може да проверите сертификата му на http://www.eac-arboriculture.com/certified-european-tree-workers.aspx, като на Country изберете Bulgaria.

Нашият лиценз ни дава право да работим и по Вековни дървета.

Сертификати

Сертификат за извършване на арбористки услуги (изображение).
Сертификат за извършване на арбористки услуги (изображение).
Сертификат за извършване на арбористки услуги (изображение).

Винаги проверявайте компетентноста на избраните от Вас Арбористи. При инцидент и Вие носите отговорност.

www.arborist-bg.com
q