• Български
  • English

Рязане на дървета

Рязането на дървета е крайна мярка, но се налага доста често в случаите, в които дадено дърво представлява обществена опасност. Също така, премахването на дървета е изключително опасна и отговорна работа. Арбористът трябва да е отлично обучен, подготвен и оборудван. За да започне премахването на дърво, се изисква разрешение от местната община или кметство.

Рязане на дървета на недостъпни места за механизация по Арбористки / Алпинистки / способ: / Гробищни паркове, вътрешни дворове, около далекопроводи в планински райони и др. /

Рязане на дървета с Автокран и Автовишка

 

Премахване на опасни дървета с Автокран

www.arborist-bg.com
q