• Български
  • English

Поддържане и премахване на дървета в градска среда

Инж. Владимир Атанасов, управител на Ландшафт Строй“ ООД изнесе лекция на тема "Поддържане и премахване на дървета в градска среда" в Лесотехнически университет в София.
Той говори за значението на дърветата в градска среда, за тънкостите в поддържането и отстраняването им и за професията на арбористите.

Инж. Атанасов разказа и за наученото от него по време на сертификационните курсове в Русия и Германия, на които е бил и сподели добри европейски практики по отношение на грижата и поддръжката на дървета в градска среда.
Сподели интересни факти и източници на информация относно оборудването и екипировката, с която работят квалифицираните арбористи.
Накрая отговори на въпроси.

Лекцията беше в рамките на Landscape Architecture Week.

Значение на дърветата в градска среда

Относно значението на дърветата в градска среда инж. Атанасов каза, че те подобряват микросредата, поемат слънчевите лъчи и праха, шумоизолират и цялостно подобряват условията за живот в града.

Освен това, дърветата са красиви, дават уют и правят кварталите и домовете, в които са в изобилие предпочитани за живот и повишават стойността на имотите в тях. Но, дърветата в градовете живеят в по-неблагоприятна среда, от тези в горите. Те имат повече и по-различни проблеми, затова и се нуждаят от повече грижи.

Проблеми на дърветата в градска среда.

На първо място, като основен фактор, който затруднява живота на дърветата в градска среда инж. Атанасов посочи Човека и неговата дейност. Дърветата в града живеят сред висока концентрация на газове, което затруднява израстването им и проблематизира здравето им.

На второ място, поради презаселването в градовете дърветата живеят сред повишена температура, губят повече вода и са по-застрашени от болести и проблеми.

На трето място, като проблем, той посочи режимът на светлината. Дърветата често живеят в плътно съседство с електрически стълбове и жилища, това ги обърква, защото те продължават да се опитват да фотосинтезират и през нощта, но това е неефективно и ги изтощава.

Изкопите за подземни комуникации често повреждат кореновата система, но и нарушават потоците на подпочвените води, а това отново може да попречи на дървото да функционира правилно.

Не на последно място инж. Атанасов посочи като проблем вятърът, като обясни, че в градска среда пой е по-силен заради инфраструктурата, която образува фунии и го канализира.

Защо да се грижим за дърветата в града?

От всичко казано бе направен извода, че дърветата в градска среда се нуждаят от повече грижи, за да бъдат красиви и здрави. Защото освен добри приятели, те могат да се окажат и проблемни съседи.

Ако не е обгрижено добре, едно дърво в градска среда може да създаде проблеми, да провреди имущество, да наруши електроподаването и дори да отнеме човешки живот. Но, отговорността да съжителстват щастливо и мирно с дърветата е на хората.

Целта е не премахването, а поддържането на големи възрастни дървета, защото те са най-красиви и полезни. Достигането да тази цел минава през редовни грижи за трите основни части на дървото – коренова система, стол и корона. Като грижата за короната изисква най-много умения, знания и отношение.

Грижи за короната на дърветата в градска среда

За да е красива и здрава короната на едно дърво, тя се нуждае от редовно кастрене. Но кастрането трябва да се прави с ясното разбиране, че когато кастрим освен, че намаляваме листната маса на дървото, му оставяме рани и намаляваме енергийните му запаси. Поради това е важно да се спазват определени правила и определени забрани.

Правила при кастренето на дърветата

  • не трябва да се правят твърде големи срезове, защото това са отворени рани, през които влизат влизат гъби, раната не заздравява и дървото започва да гние

  • трябва да се спазва определен % от листната маса, който да не се премахва

  • инструментите трябва да са добре наточени и дезинфекцирани

Периоди на кастрене

Според възраста на дървото дрябва да се спазват определени времеви интервали при кастренето

Други грижи за дърветата

От лекцията стана ясно, че за да бъде запазено едно дърво, могат да бъдат използвани различни методи, дори специални укрепващи въжета, които придържат клоните и ги предпазват от отчупване. За да се обогати почвата, тъм, където дървото не може да бъде прекопано се използват машини, които „аерират” почвата, а когато дървото се намира край строеж, за него също трябва да се положат съзнателни грижи, за да не бъде засегнато и да оцелее.

Професия „Арборист”

Накрая на лекцията инж. Атанасов говори за професията на арбористите като хора, които са обучени и сартифицирани специалисти по поддръжката и когато стане нужда, по премахването на дървета в градска среда.

Стана ясно, че използването на квалифициран арборист има много предимства, сред които фактът, че спестява време и средства – използват се знанията и уменията на един или двама добре квалифицирани човека, а не на цяла бригада. Наред с това - арбористите са по-квалифицирани и отговорни към това, което правят и носят отговорност и след извършването на услугата.

Законова база

По силата на сега действащото законодателство в страната, ако някой наеме работник и този работник поради не знание или неумение повреди имущество или се нарани, то отговорността е на собственика, а не на наетия човек. Използването на неквалифицирани арбористи може да нанесе непоправими щети на дърветата или да остави дълготрайни последици, които да струват живота на дървото, а понякога, за съжаление да доведе и до човешки жертви.

Публиката откликна и в залата започна дискусия за нуждата от разбиране на спецификата на проблема, нуждата от нова законова база и от пресичането на практиката „човек с резачка, който не го е страх да се качи нависоко” в името на по-добрата грижа за дърветата в градска среда, за да се радваме на красотата и комфорта, който ни носят.

Лекция в лесотехнически университет
www.arborist-bg.com
q