• Български
  • English

Курс за Арбористи - Техника на въжено дървесно катерене (ТВДК)

Ландшафтстрой ООД ще проведе специализиран курс за арбористи с работна тема:

ТЕХНИКА НА ВЪЖЕНО ДЪРВЕСНО КАТЕРЕНЕ (ТВДК)

Ниво А-Работа с ръчен трион
 

Акценти:

-Mерки за сигурност и лични предпазни средства;

-Oценка на възможните опасности, изхождащи от дървото и околната среда;

-Лично предпазно снаряжение (ЛПС) за дървесно катерене, функционалност и специфика;

-Възли в дървесното катерене, особености и избор на конкретен възел;

-Инсталиране на въжето за катерене, избор на носеща точка (aнкер-точка);

-Техники на изкачване, Система на (сдвоено) движещо се въже и Система на (единично) неподвижно въже;

-Движение и позициониране в дървесната корона;

-Работа с ръчен трион, техника на безопасност, контролирано спускане на леки товари;

-Спасителни работи;

 

Дати на провеждане 15.04-20.04.2019 г. в гр. София.

Записване до 02.04.2019 г.


Молим свържете се с нас за повече информация:

+359 879 288 487, +359 886 883 836

Снимка на арборист на дърво.
www.arborist-bg.com
q