• Български
  • English

Как се наема фирма за поддръжка на дървесна растителност

Следвайте тези ефикасни указания, за да си осигурите качествена поддръжка за млади и възрастни дървета. Неправилната поддръжка на дърветата може да причини непоправима вреда на вашето дърво, да застраши личното ви имущество и в крайна сметка може да ви струва значително количество време и пари.

Какво е сертифициран арборист?

Сертифициран арборист е специалист, обучен в областта на грижите за дърветата. Сертифицираните арбористи притежават знания за нуждите на дърветата и са образовани и подготвени да осигурят правилна диагностика и лечение при обслужването им.

Сертифицирането се предлага от Националното Общество на Арбористите (BAA/ ISA/ EAC). На всеки квалифицирал се арборист се назначава сертификационен номер, който се запазва през целия техен професионален живот. Ваше право е да изисквате текущия статус на сертифицираните арбористи и да попитате за техния сертификационен номер. Силно препоръчваме да потвърдите сертификацията на арбориста.

Попитайте за и проверете следните професионални свойства преди да наемете фирма за поддръжка на дървесна растителност или сертифициран арборист:

Текущ лиценз за работа във вашия град или област
Доказателство за застрахователните полици на фирмата
Застрахователно покритие за компенсация на работниците
Застрахователно покритие за обща отговорност
Лиценз за контрол на вредителите
Българското общество на консултант-арбористите

Винаги питайте за препоръки и си правете труда да ги проверявате. Попитайте за адрес или местоположение на дървета, по които арбористите са работили наскоро, за да можете да видите примери за тяхната работа. Винаги вземайте повече от една оферта и внимателно разглеждайте спецификациите на всяка от тях.

Снимка на арбористи
www.arborist-bg.com
q