• Български
  • English

Useful information

Кастрене с цел оформяне (илюстрация)

Съотношение на короната

Покривната корона трябва да обхваща 2⁄3 от височината на дървото, докато останалата 1⁄3 принадлежи на безклоновата част от ствола.

Повечето от клоните на короната трябва да водят началото си от средната 1⁄3 част на дървото. Оставяйте поне 3⁄4 от короната непокътната, когато кастрите.

Подкастряйте, за да балансирате короната и да подсигурите разпространението на въздуха. Избягвайте прекомерното кастрене, защото то може да увреди или умъртви дървото.

Животът на едно добре подкастряно дърво (илюстрация)

При подкастрени дървета от засаждане до 2 години

  • Счупените клони и тези, които се съревновават с водача, са били премахнати.
  • Младите временни клони позволяват на дървото да произвежда хранителни вещества от листната структура.
  • По-ниските клони насърчават растежа на дървото и възпрепядстват изгарянето на дървесната кора от слънцето.

При подкастрени дървевета след 2 до 4 години

  • Тъй като започва растежа и хранителите вещества се съхраняват в корените, коренните издънки от основата на дървото и бързорастящ
Животът на едно некастрено дърво (илюстрация)

При дърветата, некастрени след 3 до 4 години

  • Изникналите коренни издънки в близост до основата са израстнали агресивно и отслабват дървото.
  • Клоните с диаметър, равен на този на водача, се съревновават с него.
  • По-ниските клони са израстнали твърде много и е трябвало да бъдат подкъсени или премахнати.
  • От счупените клони могат да изникнат слабо прикрепени стебла.

При дърветата, некастрени след 5 до 7 години

  • Големите съревноваващи се водачи с тесни клонови ъгли могат да се скършат по врем
www.arborist-bg.com
q